MENUMENU

ครบรอบวันสถาปนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีที่ ๘๗previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
ครบรอบวันสถาปนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีที่ ๘๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบวันสถาปนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีที่ ๘๗ (วันที่ ๑๔ กันยายน) ณ ห้องจงรักภักดี ชั้น ๒ อาคาร สลค. (หลังเดิม)