MENUMENU

การประชุมชี้แจงข้าราชการการเมือง วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

การประชุมชี้แจงข้าราชการการเมือง

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่วมการประชุมชี้แจงข้าราชการการเมือง วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล