MENUMENU

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒