MENUMENU

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทำเนียบรัฐบาล