MENUMENU

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางประไพ ดำสะกุล และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ร่วมกิจกรรมวันเด็กสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางประไพ ดำสะกุล และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ร่วมกิจกรรมวันเด็กสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓